Stjärnadvokaten

Sida 2

RSS

Krav vid anställning av utländsk arbetskraft

19 Jun 2021

När utländsk arbetskraft anställs krävs arbetstillstånd. Om pappersarbetet inte är i ordning kan företagaren bli bötfälld eller få annat straff. Hur går man tillväga för att ansöka?

Ett första steg är att kontakta en juridisk firma som har specialiserar sig på arbetstillstånd. Det är inte firman som gör tillstånden men de hjälper till med kontakten mellan arbetsgivare och Migrationsverket. De hjälper till med att skriva ansökan, som sedan förhoppningsvis ska leda till att ett arbetstillstånd blir utfärdat. För att kunna göra detta behöver de information om företaget och den person de vill anställa. Ser de möjligheterna i anställningen tar de sig an fallet och börjar processen.

Vad krävs av arbetsgivaren

  • För att man ska kunna anställa någon och få istånd ett arbetstillstånd behöver tjänsten ha varit utannonserad.
  • Den kan exempelvis ha legat på arbetsförmedlingen i 10 dagar. Den anställde ska erbjudas lön enligt kollektivavtal. Om det inte finns sådant ska det vara lön enligt branschen.
  • Den anställde ska kunna försörja sig på anställningen och det finns en lägsta inkomst. Ge den anställde de försäkringar som krävs.

I vissa branscher finns specifika krav för att anställa utländsk personal. Likaså gäller vid nystartade företag.

Hur länge personen ska arbeta i landet har betydelse. Kontrollera även med juristen vad som krävs om kontraktet med den anställde eventuellt önskas förlängas.

Att anlita jurister för att få hjälp gör processen snabbare. Särskilt om man väljer en firma som specialiserat sig på detta. Inte bara har de kunskaper. De har även bra kontakter med Migrationsverket vilket är ovärderligt i sammanhanget. Läs mer om arbetstillstånd: arbetstillstånd.eu

Juridiken kring ditt nya hem

11 May 2021

Dags att bygga nytt eller att renovera? Att lägga ut arbetet på entreprenad är vanligt men kräver en hel del juridik och det är lätt att gå vilse i lagstiftning och kontraktets paragrafer.

Det har tagit lång tid. Ni har letat tomt, undersökt och ansökt om bygglov, arkitekten har ritat upp ert drömhem och kommunen har varit paragrafryttare under hela tiden. Men nu är det äntligen på gång.

Nu var det ju bara det där att anlita rätt byggfirma och se till att allt är i ordning. Det är dock lättare sagt än gjort, helst vill man ju ha lite på fötterna när man ska skriva ett så pass stort kontrakt. Vad händer vid en olycka? Vem ansvarar för ditten och datten? Inte helt enkelt att fixa både livrem och hängslen om man inte är jurist.

Entreprenadjuridiken

Här är det viktigt att ha någon på er sida, någon som inte agerar i entreprenadfirmans intresse utan ert. I ett så pass stort projekt som ett nytt hus så finns det inga genvägar, man behöver en jurist på sin sida.

Viktigaste att tänka på är att anlita en jurist som är kunnig inom området och gärna så tidigt i processen som möjligt. Det finns många saker som behöver tas upp tidigt som kräver juridisk kunskap. Försäkringar, skatter och avtalsstruktur är bara några saker att tänka på.

Det bästa är att förebygga och täcka in allt som kan ge upphov till potentiella framtida tvister. Det förenklar, förebygger och gör att man kan sova gott om natten. Läs mer om entreprenadjuridik på denna webbsida: entreprenadjuridikgöteborg.se/

Få rätt hjälp för er

3 May 2021

En sak är säker, ni är inte ensamma om att ha problem vid separationen. Det är väldigt vanligt att man inte reder ut det helt själv. Då kan man behöva extra hjälp av en duktig advokatfirma.

Det går inte att förneka hur svårt kärlek är. De flesta har nog varit med om att ha fått hjärtat krossat redan i ung ålder, där fick man lära sig den hårda vägen att för alltid kanske inte är för alltid. Medan kärleken är stark och man mår bra kan det kännas fint att tänka så. Verkligheten däremot säger att allt kan hända. Kärleken kanske finns där, men problemen är för stora ändå, eller så har kärleken tagit slut. Det är en mänsklig faktor att det kan hända, och ingen behöver skuldbeläggas, så länge det sköts på ett bra sätt. Har man barn kan situationen bli mer komplicerad.

En svår situation

Det är svårt att vara förälder i ett läge där det inte går att samarbeta, samtidigt som man försöker så vill man göra det bästa för sina barn. Hur tar de allt bråk? Hur mår de egentligen? Såklart är även detta jobbigt för barnen, de blir otroligt påverkade. Men alla barn mår bättre av att ha lyckliga föräldrar. Är er väg till lycka separation och hjälp längs vägen så är det så det är. Det finns väldigt bra advokatbyråer som är väl insatta och kan hjälpa er. Krävs det mer än så kan det gå upp till domstolen, då är det dem som tar besulten. Mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisterstockholm.se

Ensam är inte stark

13 Apr 2021

Du står inte ensam när du är anklagad för brott. Vid din sida finns en advokat som representerar dig i rätten. Det är advokatens uppdrag att övertyga rätten om ett gynnsamt utfall för dig.

Det finns flera anledningar som kan göra att du hamnar på fel sida av lagen. Tvärtom vad många tror behöver det inte alls röra sig om onda uppsåt eller att du på något sätt skulle vara en dålig människa. Det finns många mänskliga förklaringar till vad som driver en person att begå brott. Fattigdom och desperation bland annat. Den förälder utan pengar som stjäl en gurka från den lokala livsmedelsbutiken för att ge mat åt sin svältande familj är ett sådant exempel. I dessa fall när livet kommer emellan lagtexterna gör sig byråkratin påmind. Lagen tar i första hand ingen hänsyn till varför den desperata föräldern stal gurkan. Den koncentrerar sig istället på brottet som begåtts. Det kan komma att krävas en skicklig brottmålsadvokat för att övertyga domstolen om att föräldern bör få minsta möjliga påföljd.

Kompetent representation

Är det någon du kan lita på som kommer strida för din sak är det din advokat. I en brottmålsförhandling är det din advokats enda jobb att argumentera och visa på att du varken bär ansvar eller skuld för det som du anklagas för. Att på egen hand stå emot ett rättsväsende riskerar att slita dig i stycken. Det krävs en erfaren och inom området kunnig person som kan representera dig. Brottmålsadvokaten är en sådan. Läs mer om brottmålsadvokat på denna sida: brottmålsadvokatmalmö.se

Företagets behov av juridisk hjälp

17 Mar 2021

Det kan för vissa låta lite som överkurs. Men som företagare kan det ibland vara knepigt med saker som regler för upphandling. Eller så kanske man har problem med att få betalt av sina kunder.

Man kanske behöver hjälp med affärsjuridik i Göteborg. Man måste då se över vilka tjänster det är man behöver hjälp med. Gör man mycket jobb för kommunen när det ska upphandla tjänster eller produkter? Har man ofta kunder som inte betalar sina fakturor i tid? Behöver man någon som kan granska avtal och ge tips och råd? Det är inget ovanligt att man har olika moment i sitt företag där det är viktigt att kunna lagar och regler. Då är det en bra ide att välja en advokatfirma som har specialister inom olika områden.

En advokatfirma, tryggt och smidigt

Att ha ett nära samarbete med sin advokat gör livet mycket lättare. Dessutom är det praktiskt att ha ett ställe att ringa eller maila när man har funderingar. Dessutom lär sig advokaterna hur ens företag fungerar och kan lätt sätta sig in i de olika fallen, utan att först behöva skapa sig en helhetsbild. Man är dock tyvärr ofta snabb med att eliminera kostnader och inbillar sig att man kan klara av olika situationer själv. Det kanske stämmer till viss del, men med en jurist vid sin sida har man en större chans att exempelvis få till en bra deal. De vet vad som krävs och hur ett avtal ska skrivas.

Beslut om barnets bästa

15 Mar 2021

Det kan finnas många svårigheter gällande samarbetet när två föräldrar väljer att separera. Går det inte att lösa så kan man till slut bli tvungen att få hjälp genom ett beslut i rätten.

Om man inte kommer överens om sina barn, som separerade föräldrar, så finns det olika sätt som man kan försöka lösa det på. Först och främst kan man kontakta socialen och där få något som heter samarbetssamtal. Under det samtalet försöker man tillsammans lösa de olika åsikterna och besluten som man har. Går det inte så kan man ta det till nästa steg, nämligen en rättslig lösning. Och där finns det två olika typer av tvister som man kan välja.

Antingen är man nöjda med att båda ha vårdnaden, eller med att den ena har det, men man vill ändra på hur barnet fördelar sin tid hos föräldrarna. Det kallas för en boendetvist. Men vill man ändra på vårdnaden mellan föräldrarna så kallas det för en vårdnadstvist, och har inte något med boendet att göra.

Åldern spelar roll

När man fattar ett beslut gällande boende eller vårdnad så kan man ta hänsyn till vad barnet själv vill, beroende på barnets ålder. Men om rätten ändå anser att en annan lösning är bättre så kan rätten gå emot vad barnet vill. Det kan till exempel hända ifall rätten anser att den ena föräldern är olämplig på grund av sjukdom, missbruk, våldsamt beteende eller något annat som inte är det bästa för barnet i längden. Barnets behov är det viktigaste. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadgöteborg.se

Att hamna i brottsregistret kan innebära att det blir svårt att få jobb

5 Mar 2021

Som brottsmisstänkt ska man anlita en erfaren brottmålsadvokat. Med det menas att advokaten ska ha flera års erfarenhet som försvarare och medverkat i minst hundra rättegångar.

Att vara misstänkt för ett brott är aldrig roligt och döms man i en rättegång kan det få långtgående konsekvenser och även påverka det vardagliga livet efter avtjänad dom. Detta eftersom man även hamnar i brottsregistret under en tid och det därför kan bli svårt att få arbeta inom vissa yrken, som exempelvis lärare. Det är därför det är så viktigt att man tidigt i processen skaffar sig en erfaren och skicklig brottmålsadvokat. Då kan advokaten sitta med under polisförhör och sitter man dessutom häktad kan advokaten fungera som stöd och länk till familj på utsidan. Det underlättar många gånger den psykiska press som det kan innebära att vara misstänkt eller sitta häktad för ett brott. 

Hur ska en bra brottmålsadvokat vara?

Det tar flera år att bli en skicklig brottmålsadvokat, men det gäller också att hela tiden praktisera yrket och regelbundet medverka i rättegångar som försvarare för brottsmisstänkta och häktade. En skicklig advokat har även ett brett kontaktnät med personer inom specialområden som kan vara till nytta för klientens försvar som exempelvis IT, medicin, kriminalteknik, med mera. Men det underlättar också om man trivs med och litar på sin brottmålsadvokat.

Vill man ha hjälp att hitta en bra brottmålsadvokat kan man besöka Advokatsamfundets hemsida. Där står advokater listade efter specialområde och ort, men även efter erfarenhet. Läs mer om brottmålsadvokater på denna sida: brottmålsadvokathelsingborg.se

Vad är servitut?

4 Mar 2021

En fastighetsjurist kan hjälpa er med många olika saker. Det handlar inte bara om fastighetshandel utan det kan även handla om servitut, tomträtt och miljörätt för att nämna några områden.

Ett servitut är enkelt förklarat rätten för en fastighet att få använda en annan fastighet på ett visst och bestämt vis. Den här rätten gäller inte för personer utan bara för fastigheter. Så egentligen kan man säga att det inte spelar någon roll vem det är som står som ägare på fastigheten eller fastigheterna som servitutet handlar om. För att få införa ett servitut så måste det finnas en anledning till detta, på sikt. Servitutsavtal kan egentligen handla om flera olika saker, som ändå har med fastigheterna att göra. Exempel på detta kommer här nedan.

Vad kan ingå i ett servitutsavtal?

Ett servitut kan ge rättigheter, till exempel för en väg. Det kan handla om att någon annan än fastighetsägaren får tillåtelse att åka och befinna sig på just den specifika vägen. Det kan också handla om att man behöver använda en annan persons brunn. Allt sådant kan alltså en fastighetsjurist hjälpa till med. De gör detta på daglig basis och har kunskap om hur det ska upprättas avtal som fungerar väl för alla inblandade parter. Den fastighet som ger rätten kallas för den tjänande och den som får rättigheten kallas för härskaren. För att ett avtal ska kunna klassas som ett servitut mellan två parter så måste det uppfylla vissa krav. Ett servitutsavtal bildas mellan två olika fastighetsägare.

Besikta drömhuset innan köpet

28 Jan 2021

Det är lätt att förivra sig när man har hittat det perfekta hemmet, särskilt om det är renoveringsobjektet man längtat att sätta tänderna i. Då är det extra viktigt att undvika dolda fel.

De är kluriga eftersom de är just dolda. Att vara i renoveringsstadiet och hitta fuktskador eller elektriska fel är inte kul. Eller ännu värre, att vara nästan klar. Dessutom kan det leda till stora kostnader som man inte räknat med. Så innan det är dags att bestämma sig så ta kontakt med någon som har kunskaperna och kan besikta huset. Varför inte ta hjälp av advokat vid dolda fel i hus. De kan både hitta fel och se till att man kan känna sig trygg genom att ha lagen på sin sida.

Vad innebär dolda fel

Dolda fel kan handla om elfel och vattenskador. Men det kan även vara konstruktionsfel som källarväggens isolering och mögel som inte syns. Vanligt i nyare hus kan vara problem orsakade av spotlights, något som kan leda till brännskador både på isolering och ledningar. Men man ska komma ihåg att även om man köpt huset, kan fel som upptäcks innan man ägt fastigheten i tio år påtalas, och man kan anmäla dolda fel till säljaren. I de fall då de inte är villiga att kompensera för skadan kan man gå vidare i rättssystemet. Men som sagt, det är inte helt enkelt att förstå processen själv. Så en advokat som finns där hela tiden är ett stöd man inte vill vara utan.

Olika skeden i livet kan behöva juridisk rådgivning

27 Dec 2020

Det kan vara en skilsmässa, bouppteckning, vårdnad eller vårdnadstvist. Många frågor, och liten erfarenhet. Då är det viktigt att kunna få hjälp inom familjerätt och hitta lösningar.

Juridiska frågor som rör familjer i olika avseenden kallas familjerätt. Behöver du hjälp och rådgivning inom familjerätt i Stockholm? Advokater och jurister som arbetar med familjerelaterade frågor kan hjälpa dig med just ditt problem. Har du en pågående vårdnadstvist där du och din ex-partner inte kommer överens, kan du få råd och stöd. Barnets bästa är i fokus och en jurist kan företräda dig och se till att barnets rättigheter följs.

Även i skilsmässor utan barn, kan det ibland inträffa att parterna inte kommer överens, här kan du också bli företrädd av en advokat eller jurist som kan vara ett juridiskt stöd.

Bouppteckning och testamenten

När någon avlider är många juridiska frågor som kommer upp, och det ofta när man också är mitt i en sorgeprocess. Det är ett viktigt stöd i sådana situationer att få den juridiska hjälpen där man går igenom alla delar steg för steg. Finns det särkullbarn? Okända sådana? Mycket kan komma upp i sådana sammanhang. För att arvskiftet ska bli korrekt utfört är det också viktigt att det finns en lista över vilka som har arvsrätt och deras andelar. Tyvärr är det inte ovanligt med konflikter inom familjer i de här frågorna. Då är det tryggt att kunna få den juridiska rådgivning och hjälp för att klara ut allt enligt lagen.

Vårdnad och umgänge

22 Dec 2020

Om föräldrar går skilda vägar kan det ibland vara svårt att enas om ett fungerande föräldraskap ihop. Då finns det hjälp man kan få som reglerar hur barnets liv ska bli fungerande och bra.

För ett barn som har skilda föräldrar är det ändå viktigt att få struktur och ett fungerande liv. Det gäller praktiska saker som var man ska gå i skolan, var man ska bo och när, men även vissa beslut som kan gälla sjukvård eller liknande. Därför finns det en uppdelning inom föräldraskap, så att man skiljer mellan begreppen vårdnad om barn och umgängesrätt. Det är två olika delar som ofta blandas ihop om man inte har separerat och stött på de olika möjligheterna.

Den som har ansvaret

Om man är vårdnadshavare för ett barn så innebär det att man har allt ansvar för barnet. Man får fatta alla grundläggande beslut om barnets liv och leverne. Oftast får man delad vårdnad när man separerar som föräldrar. Det innebär att båda ska samarbeta gällande barnets omhändertagande och fatta alla beslut gemensamt. Men däremot säger det inget om hur barnet bor. Och i de fall där den ena föräldern har ensam vårdnad säger det inte heller något om hur barnet bor eller umgås med den andra föräldern.

Om man har gemensam vårdnad och inte kan komma överens om var barnet ska vara skrivet, eller hur tiden mellan föräldrarna ska fördelas, kan man få hjälp från socialen eller domstolen. Domstolen kan även döma till ensam vårdnad, men mycket sällan tas umgängesrätten bort.

Vem har vårdnad om barnen?

14 Dec 2020

Står ni i ett läge där ni är på väg att separera eller vill du bara veta vad som händer med barnen om ni gör det? Man gör alltid det man kan för barnets bästa och tar hänsyn till deras önskemål.

När man separerar försöker man få det så bra som möjligt för barnen, det innebär att man vill att de ska ha umgänge med båda sina föräldrar. Barnen sätts alltid i första hand och man försöker till stor del lyssna på deras önskemål om de är stora nog att föra sin talan. Har ni delad vårdnad innebär det att ni båda har lika stor rätt till viktiga frågor gällande barnen, till exempel vilken skola de ska gå på, sjukvård, pass och andra saker. Har man istället ensam vårdnad har endast föräldern med vårdnaden rätt att bestämma dessa saker.

Behöver ni hjälp att bestämma gällande vårdnaden?

Det finns fall då föräldrarna inte kommer överens om vem som ska ha vårdnaden över barnen. Är det så kan man behöva hjälp av en jurist. De är kunniga inom detta och kan hjälpa till under hela målets gång. Det finns massor olika firmor där ute, ni behöver en firma som är inriktad på vårdnad om barnen. Ta gärna kontakt via mail eller telefon för en första konsultation, de flesta erbjuder detta gratis. Se till att firman ni väljer har tid för att hjälpa er med ert ärende. Ni vill även ha ett företag som är kunnigt och professionellt inom ämnet.

Vänta inte med att anlita en advokat

10 Nov 2020

Att hamna i konflikt med någon och behöva ta hjälp av en advokat är aldrig roligt. Extra svårt blir det om det gäller ett familjeärende och någon som man en gång haft en nära relation med.

Genom att anlita en familjerättsjurist och skriva ordentliga avtal och kontrakt, som exempelvis samboavtal, testamente, umgängesavtal etc, kan man i ganska många fall undvika framtida konflikter. Man ska alltså helst anlita en advokat innan konflikten uppstår eller åtminstone så tidigt som möjligt i konflikten. Många gånger kan det då räcka med att advokaten går in och medlar och man kan slippa hamna i rätten. Särskilt viktigt kan detta vara i en vårdnadstvist då barnet annars kan tvingas vittna i domstol och berätta om sina föräldrar. Något som naturligtvis är både jobbigt och obehagligt för barnet.

I en vårdnadstvist utgår man alltid efter barnets bästa

En vårdnadstvist uppstår oftast i samband med en separation eller skilsmässa. Det innebär att barnets vårdnadshavare inte kan samarbeta eller komma överens om viktiga saker rörande barnets uppväxt. Det kan exempelvis handla om var barnet ska bo, vilken skola det ska gå i etc. I Sverige anses det oftast bäst om man har delad vårdnad. Det behöver inte betyda att barnet ska bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna utan man utgår alltid efter vad som är bäst för barnet.

Det händer att en förälder förlorar vårdnaden om barnet eller att den själv ibland avsäger sig den. Ofta är det om föräldern visar ointresse och inte vill vara med och fatta viktiga beslut gällande barnet. Men också vid missbruk eller om barnet far illa och kanske misshandlas av föräldern. Även om en förälder förlorar vårdnaden så har barnet rätt att träffa båda sin föräldrar.

Viktigt med en erfaren advokat

Har man svårt att komma överens om vårdnaden ska man ta hjälp av en advokat så fort som möjligt och tvisten brukar då gå lättare att lösa. På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man kunna se vilket rättsområde och vilka olika mål som byråns advokater arbetar med.

Man kan också få hjälp med medling via socialtjänsten i den kommun som man bor i. Den advokat man vänder sig till ska vara specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Då en vårdnadstvist ofta är jobbig är det viktigt att advokaten är kunnig och har god erfarenhet av liknande fall. Då brukar det gå bättre och hela processen känns också ofta lättare.

När man utsatts för ett brott

21 Oct 2020

Fler än man tror faller under kategorin brottsoffer. 2019 anmäldes 32205 ärenden till 73 av brottsofferjourens jourer. Det är vanligare än man tror. Hjälp finns att få för de drabbade.

I första skeden när något har hänt är brottsofferjouren till hjälp för den som behöver prata. När det sedan kommer till den rättsliga processen är det en brottmålsadvokat man ska vända sig till. De är proffs på lag och rätt och kan hjälpa och stötta under förhör och rättegång. Som brottsoffer mår man ofta dåligt och har svårt att kunna se saker och ting klart. Än mindre ta reda på information som är relevant för just det egna fallet. Man kan alltid be någon närstående att hitta en bra advokat som kan vara behjälplig och som man känner sig trygg med. Internet är en bra källa för information, så sök på brottmålsadvokat och närliggande orter.

Brott i flera kategorier

Ett brottmål syftar på ett brott som skett genom olaglig handling. Här finns en uppsjö av olika rubriceringar. Men ibland kan det vara så att flera typer går in i varandra. På så vis blir det flera brott i ett. Då är det bra att anlita en advokat som är kunnig inom flera områden. Allt för att lättare få en överblick som gör det lättare att hantera ärendet på ett bra sätt. Samt att man slipper att ha kontakt med flera advokater vilket kan bli lite överväldigande. Särskilt i en sådan situation. De kan även ta rollen som målsägande vid skadeståndets förhandling och vara ett stöd i även den processen.

Vad räknas som brottmål

Brottmål är ett brett begrepp som sträcker sig över många olika åtalspunkter. Det kan handla om olika typer av ekonomiska brott. Där det är stöld eller förskingring eller någon annan olaglig handling som påverkar någons ekonomi. Brottmål behöver alltså inte, till skillnad mot vad många tror, handla om fysiskt våld. Vilket är ett vanligt missförstånd. Men givetvis är även det våldsbrott. Men även narkotikabrott och frihetsberövande går under brottmål. Har man blivit utsatt för något typ av brott kontaktar man i första hand polisen. De kan i sin tur när de tagit emot anmälan hänvisa till brottsofferjouren, vilket är viktigt vid skadestånd. Som sagt kan det även vara skönt att tala med någon myndighetsperson som inte är känslomässigt involverad. Sedan är det dags att prata med brottmålsadvokaten som kommer att vara den som står vid ens sida genom hela rättsprocessen.

Nya möjligheter för ditt företag

9 Oct 2020

Världen uppför sig inte alltid riktigt som vi vill. Saker händer och får konsekvenser. När tiderna blir svåra finns det ofta hjälp att få ändå. En företagsrekonstruktion kan rädda jobb!

Alla som startar och driver egna företag vet att det krävs mycket jobb. Det handlar ofta om många och långa timmar då man arbetar för företaget på ett eller annat sätt. Det handlar om tjänster eller försäljning men i slutänden handlar det också om arbete som inte syns förrän det inte utförs.

För de allra flesta uppvägs de långa arbetstimmarna av glädjen i att hålla på med en verksamhet man valt själv. Besluten är dina att ta och så även konsekvenserna. Svackor kommer att komma och höjdpunkter också. Det är naturligt och logiskt att försäljningssiffrorna inte skjuter i höjden varje månad.

Sedan kan situationer inträffa där man som företagare inte helt kan styra. Det kan bero på tusen saker, konjunktur är en av de vanligaste. Har man riktig otur kan företaget hamna i en ordentlig knipa.

När kan en företagsrekonstruktion vara intressant?

När kan det vara aktuellt med en företagsrekonstruktion? Svaret på den frågan är inte helt självklart. Dock kan vi gå igenom en del moment eller problem som kan vara värda att notera.

Under en tid kan du ha märkt en vikande efterfrågan på företagets varor och/eller tjänster. De flesta brukar kunna hantera detta bra om företaget existerat under en tid och hunnit samla på sig lite tillgångar och kapital. Ibland räcker inte detta utan man befinner sig i en situation där man inte längre förmår betala skulder och fordringar. Då kan det vara intressant och behövligt att genomföra en företagsrekonstruktion.

Hur går det till?

Rekommendationen är att man som företagare tar kontakt med en firma som är specialiserad på affärsjuridik. Tillsammans går man igenom situationen och försöker få en samlad bild av möjligheter och problem, tillgångar och skulder. Därefter lämnar man in en ansökan om företagsrekonstruktion till tingsrätten. De beslutar sedan om förfarandet ska beviljas.

Under tiden från ansökans inlämnande till tingsrättens beslut får ingen utmätning göras i företaget. Finns anställda i företaget betalas också deras löner under en period av den statliga lönegarantin.

En företagsrekonstruktion är inte någon permanent lösning utan avser att ge företaget frist och tid att repa sig. Troligen är bekymren inte permanenta om företagsrekonstruktion beviljas. Bedömningen brukar då vara att företaget återigen kommer vara lönsamt inom en inte alltför avlägsen framtid!

← Äldre inlägg

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!