Beslut om barnets bästa

Det kan finnas många svårigheter gällande samarbetet när två föräldrar väljer att separera. Går det inte att lösa så kan man till slut bli tvungen att få hjälp genom ett beslut i rätten.

Om man inte kommer överens om sina barn, som separerade föräldrar, så finns det olika sätt som man kan försöka lösa det på. Först och främst kan man kontakta socialen och där få något som heter samarbetssamtal. Under det samtalet försöker man tillsammans lösa de olika åsikterna och besluten som man har. Går det inte så kan man ta det till nästa steg, nämligen en rättslig lösning. Och där finns det två olika typer av tvister som man kan välja.

Antingen är man nöjda med att båda ha vårdnaden, eller med att den ena har det, men man vill ändra på hur barnet fördelar sin tid hos föräldrarna. Det kallas för en boendetvist. Men vill man ändra på vårdnaden mellan föräldrarna så kallas det för en vårdnadstvist, och har inte något med boendet att göra.

Åldern spelar roll

När man fattar ett beslut gällande boende eller vårdnad så kan man ta hänsyn till vad barnet själv vill, beroende på barnets ålder. Men om rätten ändå anser att en annan lösning är bättre så kan rätten gå emot vad barnet vill. Det kan till exempel hända ifall rätten anser att den ena föräldern är olämplig på grund av sjukdom, missbruk, våldsamt beteende eller något annat som inte är det bästa för barnet i längden. Barnets behov är det viktigaste. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadgöteborg.se

15 Mar 2021

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!