Aktieägaravtal ger regler för delägare

Om du tänker satsa pengar i ett aktiebolag tillsammans med en kompanjon, bör du ta hjälp av en advokat och upprätta ett genomtänkt och korrekt aktieägaravtal.

Den som ger sig ut på en tur i segelbåt utrustar sig vanligtvis med flytväst. Ett företag som ägs av flera kompanjoner kan bildligt talat råka ut för grundstötning eller haveri. I ett sådant läge kan ett aktieägaravtal komma till undsättning. En förutsättning är givetvis att avtalet är väl genomtänkt och inte strider mot gällande lagar och regler.

Att få möjlighet att starta eget företag i samarbete med flera delägare upplevs alltid som spännande och utmanande. Affärsidén är spikad och delägarna är fulla av entusiasm. Det lurar dock nästan alltid faror bakom hörnet. Utvecklingsarbete kan ta längre tid än beräknat och marknaden för en ny produkt är inte alltid mogen.

Aktieägaravtal ger stöd vid konflikt

Du är delägare i ett aktiebolag tillsammans med tre andra personer, där varje part äger en fjärdedel av röster och kapital. Du och en annan delägare är helt överens i de flesta beslut men de två andra har ibland annan åsikt. Risken är stor att ett dödläge uppstår i styrelsen.

Samtliga delägare inser att en advokat måste anlitas för upprättande av aktieägaravtal. En jurist med kunnande om bolagsrätt vet av erfarenhet vilka konflikter som kan uppstå om delägarna inte är helt samstämmiga. Den advokat som anlitas kommer med ett förslag till aktieägaravtal. En av de viktigaste paragraferna är att bestämma vilka beslut som måste tas enhälligt i styrelsen och i bolagsstämman.

31 May 2023

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!