Stjärnadvokaten

Har försvarsadvokater tystnadsplikt?

21 nov 2019

Alla som åtalas för brott har rätt till en försvarsadvokat. Men kan man berätta allt? Har försvarsadvokater tystnadsplikt?

Advokatens roll

Försvarsadvokatens roll är att försvara sin klient som blivit åtalad för brott. Det innebär att han eller hon är väl insatt i vad som hänt och att hen fått ta del av information som kanske inte ens polis och åklagare känner till. Som klient är det viktigt att man känner förtroende för sin advokat eftersom denne behöver alla tänkbara fakta på bordet för att kunna göra ett bra jobb. 

En försvarsadvokat kan antingen utses av domstolen och kallas då för offentlig försvarare men man kan även själv välja att anlita en privat försvarare. Advokaten måste i sin tur acceptera uppdraget innan arbetet kan sätta igång. Han eller hon är då fullt medveten om att all tänkbar typ av information kan delges samt att han eller hon kommer behöva hålla den för sig själv. För att svara på frågan som ställdes tidigare – ja, försvarsadvokater har tystnadsplikt. 

Så säger lagen 

Enligt svensk lag samt Sveriges advokatsamfunds advokatsed har alla advokater, inklusive försvarsadvokater, tystnadsplikt när det gäller information som han eller hon har fått kännedom i i samband med sitt arbete. Skulle en klient berätta något som rent krasst skulle kunna användas mot honom eller henne i rätten så är det advokatens skyldighet att behålla denna information för sig själv, oavsett egen åsikt. Trohet och lojalitet mot klienten, samt dennes intressen är en försvarsadvokats främsta plikt. Däremot får advokaten naturligtvis aldrig ljuga eller främja orätt i en domstol. 

Skulle en advokat få veta sanningen samtidigt som klienten tänker ljuga i rätten kan advokaten däremot säga upp samarbetet. Det blir helt enkelt omöjligt att både följa klientens vilja och inte främja brott. Man måste ju även följa god advokatsed.

Advokat som vittne 

Det finns också en lag som säger att en advokat eller försvarsadvokat inte får kallas som vittne för att delge sådant som han eller hon har fått kännedom i på grund av sin yrkesutövning. Det som sagts under tystnadsplikt kan alltså inte tas upp i rätten, om inte klienten själv godkänner detta. Det kan göras om den åtalade kan dra fördel av det som sagts men det är inte särskilt vanligt att det händer. Det som sägs mellan försvarsadvokat och klient stannar alltså där och kan inte tvingas fram på något sätt. 

Tystnadsplikten kan ha nackdelar  

Juridiken är en komplicerad värld som för många kan verka helt obegriplig. För att ta ett exempel på hur tystnadsplikten för försvarsadvokater kan ha nackdelar och rent av vara oetisk är ett fall där en man tagit livet av två flickor. Han var åtalad för andra brott men berättade detta för sina advokater, som på grund av tystnadsplikten höll informationen för sig själva. 

Långt senare blev uppdagades allt samman och dom båda advokaterna åtalades men friades eftersom dom vid tillfället varit bundna av tystnadsplikten. Detta är ett extremt fall från USA och troligen inget som skulle kunna hända i Sverige men även här är alltså den informationen som en försvarsadvokat erhåller i samband med sitt yrke belagd med sekretess, i dom allra flesta fallen. 

Läs mer om försvarsadvokat här: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz

Blir man av med sitt körkort vid ringa narkotikabrott?

25 sep 2019

Blir man av med körkortet vid ringa narkotikabrott? Narkotikabrott och användandet av narkotika i Sverige har ökat under senare år. Det är heller ingenting som är exkluderat till underklassen, utan det handlar om i stort sett alla - fattiga som rika. Detta har gjort att polisen satt in extra resurser i syfte att stävja brukandet; fler fälls också - som en följd av detta - för ringa narkotikabrott.

Straffet för ett ringa narkotikabrott kan som lägst ge böter och som högst fängelse i sex månader. En person som vid ett urin- eller blodprov visar sig ha narkotika i kroppen döms vanligen till böter - naturligtvis beroende på vilken mängd det handlar om samt med hänsyn till tidigare domar. Det normala är att man för ett strafföreläggande och att man antingen godkänner eller bestrider detta. Godkänner man så erkänner man sig skyldig och tar då det straff man tilldöms. Bestrider man så går ärendet vidare till Tingsrätten. Så ser den normala processen ut vid ett ringa narkotikabrott.

Det finns emellertid personer som råkar ut för en dubbel bestraffning. Detta i det avseende att man A) för böter och B) får sitt körkort återkallat. Det senare är inte ovanligt och det är något som beslutas av Transportstyrelsen.

rättvisa

Transportstyrelsen utreder och fattar beslut

Regler om återkallelse av körkort står skrivna i Körkortslagen och ett körkortsingripande kan ske enligt Kapitel 5 paragraf 1 i densamma. Vad som krävs för att detta ska ske kan läsas i Kapitel 5 paragraf 3. Där står beskrivet att Transportstyrelsen kan återkalla ett körkort om körkortsinnehavaren bedöms brutit mot regler gällande ett nykterhetshänseende.

Det innebär att man således kan få se körkortet dras in vid en dom gällande ringa narkotikabrott. Hur länge är något som varierar mellan som lägst en månad och som allra högst i tre år. Hur troligt är det då att detta sker? Det är väldigt svårt att svara på. Man gör alltid en individuell bedömning av varje fall och av den enskilde individen.

Rent krasst så kan man säga att om du skulle bli dömd för ett ringa narkotikabrott i samband med en utekväll där polisen kräver ett urinprov inne på krogen så har du en bättre chans att få behålla körkortet än om du har sett denna process upprepade gånger. Det vill säga: man utreder om det gäller en engångsföreteelse eller om det handlar om ett renodlat missbruk. Det senare innebär en större chans att Transportstyrelsen agerar än vid det förra.

Upprepade LOB:ar kan ge indraget körkort

Viktigt att tillägga är körkort även kan återkallas som en följd av LOB - Lagen om Berusning. Om man vid upprepade gånger tvingats nyktra till i en fyllecell så gör man samma utredning från Socialstyrelsen och Transportstyrelsen sida. I grund och botten är detta en sund inställning. Säkerhet på vägarna är viktigt och kanske kan ett indraget körkort få personen i fråga att ändra inställning till alkohol och narkotika om konsekvenserna blir kännbara.

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!