Stjärnadvokaten

RSS

Arvstvist – en advokat hjälper

4 Jun 2024

En arvstvist kan vara känslig, fylld med juridiska detaljer att reda ut och ta sig igenom. Om du vill veta mer, kan du fortsätta läsa för mer information.

Arvstvister kan innehålla komplicerade juridiska frågeställningar, där testamenten, arvsrätt och familjerelationer spelar en central roll. När en person går bort och lämnar efter sig tillgångar, uppstår ofta frågor om hur dessa ska fördelas bland de efterlevande. Det är inte ovanligt att oenighet bland arvingarna leder till en arvstvist.

I Sverige är arvsrätten reglerad av ärvdabalken, men trots detta kan det uppstå situationer där parterna inte kan komma överens. Det viktigaste i dessa lägen är att söka hjälp vid arvstvist för att finna en rättvis lösning som respekterar den avlidnes vilja såväl som den gällande lagstiftningen.

Att lösa en arvstvist

En arvstvist kan bli ett långdraget ärende om inte rätt steg tas från början. Det första är att samla all relevant information, inklusive testamentet och övriga juridiska dokument. Det är också viktigt att alla parter i dödsboet får möjlighet att uttrycka sin syn på hur arvet bör fördelas.

Om det inte går att nå en överenskommelse genom samtal och förhandlingar, kan nästa steg vara att anlita en medlare eller jurist som specialiserat sig på arvsrätt. Denna expert kan sedan vägleda parterna genom ärendet, från början till slut, och se till att alla aspekter hanteras korrekt. Genom att ta hjälp vid arvstvist på detta sätt kan många av de konflikter som uppstår efter en nära anhörigs bortgång lösas på ett sätt som är rättvist och i enlighet med lagens intentioner.

Går det att förebygga misshandel?

14 Mar 2024

Misshandel förekommer i alla sociala situationer. Det finns egentligen inget bra sätt att skydda sig från att en förövaren ska slå till. Bara bygga försvar.

Som vuxen kan man lära sig självförsvarstekniker för att kunna skydda sig själv om man skulle bli utsatt för misshandel. När det är en enda person som går till angrepp kan det vara värt att ha skaffat sig en självförsvarsteknik. Det finns flera kurser man kan gå för att bygga upp sin teknik att försvara sig.

Är det en hel grupp med människor som ger sig på dig kan det vara svårt ändå. Är det inte ens en vuxen utan ett barn som blir angripen av en vuxen är det svårare att ge råd om hur man försvarar sig. Situationen i sig är egentligen lätt absurd då det inte borde förekomma misshandel över huvud taget. Det är ju inte tillåtet att misshandla någon enligt svensk lag.

Misshandel är ett brott

Det är inte du som blivit utsatt för misshandel som begått något fel. En person bör inte misshandla någon annan, det är ett brott mot lagen. Skulle det ändå ske är det viktigt att du går till polisen så snart du kan efteråt. Skadorna ska gärna fortfarande synas. Vänta aldrig så länge att du har läkt ihop. Det blir lättare med påtagliga bevis. Både att åtala förövaren och att utmäta straff för denne.

Om man är utsatt för hot eller trakasserier av något slag är det bra att söka skydd och stöd. Kanske kan du få det av din omgivning eller familj. Tyvärr sker det misshandel inom familjen och då är det att gå till polisen som gäller. Det är det om du ser en situation på stan också. Skulle du bli vittne till en misshandel är det viktigt att du rapporterar det så detaljerat som möjligt till polisen.

Juridisk vägledning inom familjerätt i Stockholm

27 Feb 2024

Att navigera genom familjerättsliga konflikter kan vara en utmanande och emotionell resa. I Stockholm finns det specialiserade jurister som kan erbjuda professionell hjälp i dessa svåra situationer. Oavsett om det gäller en skilsmässa, arvstvist eller andra familjerättsliga dilemman, är det viktigt att ha rätt juridiskt stöd. I den här artikeln utforskar vi hur en jurist inom familjerätt kan bistå i dessa svåra stunder.

I familjerättsliga tvister är det avgörande att ha en jurist som inte bara förstår lagens bokstav utan också de emotionella och praktiska aspekterna av din situation. En jurist i Stockholm specialiserad på familjerätt har den erfarenhet och kunskap som krävs för att navigera genom komplexa rättsliga processer. Deras expertis sträcker sig från att bedöma dina chanser till framgång i tvisten, till att identifiera motpartens svagheter. I fall som gäller skilsmässa, kan de även assistera i insamlingen av viktig information och bevis, vilket är avgörande för utfallet i domstol.

Emotionellt stöd och vägledning

En tvist inom familjen kan vara djupt påfrestande och emotionellt dränerande. Plötsligt kan man känna sig isolerad när familj och vänner tar ställning. En jurist inom familjerätt är mer än bara en rådgivare; de är en stöttepelare som erbjuder stöd och förståelse under hela processen. Att ha någon som står vid din sida, ger dig en trygghet och ett emotionellt stöd som är ovärderligt i dessa tider.

Fokus på hälsa och välmående

Att vara indragen i en familjerättslig tvist kan vara överväldigande. Att anlita en jurist ger möjlighet att till viss del distansera sig från konflikten. Det är viktigt att fokusera på personligt välbefinnande genom att ägna sig åt hälsosamma aktiviteter som träning, arbete och att upprätthålla en balanserad kost. En jurist tar hand om de rättsliga aspekterna, vilket ger dig utrymme att upprätthålla en normal vardag och hantera dagliga utmaningar. Genom att ha en pålitlig och skicklig jurist, kan du känna dig trygg i att du har de bästa förutsättningarna för att hantera situationen.

Att hantera en familjerättslig tvist är inte en lätt uppgift. Det kräver professionell juridisk rådgivning och emotionellt stöd för att navigera genom denna svåra tid. Att anlita en jurist i Stockholm som är specialiserad på familjerätt kan vara ett avgörande steg för att säkra dina rättigheter och välbefinnande. Oavsett om det gäller en skilsmässa, arvstvist eller annan familjerelaterad konflikt, är det viktigt att ha rätt stöd vid din sida.

Få rätt hjälp av en offentlig försvarare

11 Jul 2023

När du befinner dig i en situation där du är osäker på vad du ska göra, kan en offentlig försvarare vara den person som finns vid din sida. Du kan känna dig lugn och trygg, för du kommer att få den hjälp du behöver.

Anlita en offentlig försvarare för att skydda dina rättigheter

Om du misstänks för ett brott eller hamnar i en tvist efter en skilsmässa och blir anklagad för något, är det skönt att veta att det finns hjälp att få. Som oskyldig och tilldelad en offentlig försvarare kommer du att få alla dina kostnader betalda av staten. Detta är verkligen ett privilegium.

Så här får du tag i den bästa försvarsadvokaten som offentlig försvarare

För att få den bästa möjliga försvarsadvokaten som din offentliga försvarare är det bäst att agera snabbt. Du bör genast lämna in en begäran till åklagaren eller polisen om att få en specifik offentlig försvarare. På så sätt kan du välja bland de bästa advokaterna och vara säker på att du får den hjälp du verkligen behöver.

En offentlig försvarare finns där för dig under svåra stunder

Det är verkligen inte enkelt att bli anklagad för något. Med en offentlig försvarare i Stockholm behöver du dock inte känna dig ensam. Du kan få hjälp redan från de inledande förhören och ända fram till slutet av rättegången. Innan du väljer din offentliga försvarare kan du boka ett kostnadsfritt samtal för att verkligen försäkra dig om att du har valt rätt försvarare.

Få en rättvis chans genom att agera snabbt

Ju snabbare du kontaktar en offentlig försvarare i Stockholm, desto snabbare kommer du att kunna få hjälp med att reda ut allt. Det är viktigt att du själv tar initiativet och hittar den bästa försvararen du kan få. Ge dig själv en rättvis chans genom att agera snabbt och säkerställa att dina rättigheter skyddas.

Advokat Malmö - juridiskt och mentalt stöd

16 Jun 2023

Vissa typer av brott ger dig som brottsoffer rätt till juridiskt stöd och rådgivning genom rättsprocessen. Har du exempelvis blivit utsatt för ett vålds- eller sexualbrott så kan du anlita en advokat i Malmö som ditt målsägarbiträde och genom detta också dels få hjälp med en sakkunnig person som bistår dig i rättssalen - men som även kan närvara i samband med de polisförhör som äger rum innan en rättegång påbörjas.

Behövs verkligen detta? Ja, ser man till just sexualbrott så ska man veta att mycket har blivit bättre, men att allt långt ifrån är bra. Jämför man med hur ett offer för ett sexualbrott behandlas med ett offer för en misshandel så finns det tydliga skillnader.

En kille som blivit misshandlad bemöts med saklighet - hur gick det till, vem slog och vet du vilken gärningsmannen är? Fokuset ligger på att hitta en gärningsman och på att samla bevis för att fälla denne i en senare rättegång.

Utsatt för ett sexualbrott - en advokat gör skillnad

Vid sexualbrott däremot så kan bevisbördan förflyttas. Plötsligt så är det kvinnan - för det är ofta kvinnliga offer - som möts av en massa frågor som snarare rör hennes roll i det fruktansvärda som hänt. Vilka kläder hade du på dig, hade du druckit, har du tidigare haft en sexuell relation med den utpekade gärningsmannen?

Frågorna är insinuanta och irrelevanta och att många av de sexualbrott som de facto äger rum aldrig anmäls beror till stor del på detta. Vem vågar anmäla om man själv blir utpekad som en del av skulden?

Det är där en advokat i Malmö gör skillnad: advokaten ser till att fokuset - redan i samband med polisförhören - flyttas från offer till gärningsman. De frågor vi ovan gav som exempel kommer inte att ställas och målsägarbiträdet kommer effektivt att se till att fokuset hamnar på rätt ställe - att få en förövare bakom lås och bom. Så, frågar man om ett offer verkligen behöver en advokat så är svaret givet. En sådan behövs definitivt.

Aktieägaravtal ger regler för delägare

31 May 2023

Om du tänker satsa pengar i ett aktiebolag tillsammans med en kompanjon, bör du ta hjälp av en advokat och upprätta ett genomtänkt och korrekt aktieägaravtal.

Den som ger sig ut på en tur i segelbåt utrustar sig vanligtvis med flytväst. Ett företag som ägs av flera kompanjoner kan bildligt talat råka ut för grundstötning eller haveri. I ett sådant läge kan ett aktieägaravtal komma till undsättning. En förutsättning är givetvis att avtalet är väl genomtänkt och inte strider mot gällande lagar och regler.

Att få möjlighet att starta eget företag i samarbete med flera delägare upplevs alltid som spännande och utmanande. Affärsidén är spikad och delägarna är fulla av entusiasm. Det lurar dock nästan alltid faror bakom hörnet. Utvecklingsarbete kan ta längre tid än beräknat och marknaden för en ny produkt är inte alltid mogen.

Aktieägaravtal ger stöd vid konflikt

Du är delägare i ett aktiebolag tillsammans med tre andra personer, där varje part äger en fjärdedel av röster och kapital. Du och en annan delägare är helt överens i de flesta beslut men de två andra har ibland annan åsikt. Risken är stor att ett dödläge uppstår i styrelsen.

Samtliga delägare inser att en advokat måste anlitas för upprättande av aktieägaravtal. En jurist med kunnande om bolagsrätt vet av erfarenhet vilka konflikter som kan uppstå om delägarna inte är helt samstämmiga. Den advokat som anlitas kommer med ett förslag till aktieägaravtal. En av de viktigaste paragraferna är att bestämma vilka beslut som måste tas enhälligt i styrelsen och i bolagsstämman.

Problem med tidigare anställda? Ta hjälp av en arbetsrättsjurist i Stockholm

15 May 2023

Har en tidigare anställd spridit dina företagshemligheter? Vet du inte hur du ska hantera det? Låt en arbetsrättsjurist i Stockholm hjälpa dig med ärendet.

Har Bosse “delat med sig” av dina företagshemligheter till alla sina kontakter på Facebook? Han får ju gärna vara sur för att han blev uppsagd men han kan faktiskt ägna tiden åt att skaffa ett nytt jobb istället för att försöka hämnas på dig. Vem vinner på det egentligen?

Bosse kan visserligen dra dit pepparn växer men det hjälper ju inte ditt företag. Nu har ju alla hans så kallade vänner fått del av dina affärshemligheter. Bosse hade kanske inte så många vänner men de i sin tur har ju vänner. Det spelar hur som helst ingen roll – du har ju rätten på din sida.

En arbetsrättsjurist hjälper dig att inte hämnas på Bosse

Åtminstone känns det som att du borde ha rätten på din sida. Kan det verkligen vara lagligt för en tidigare anställd att sprida företagshemligheter? Borde inte Bosse omfattas av någon sorts lojalitetskrav? Istället för att ligga vaken om natten och fundera på detta borde du ta hjälp av en arbetsrättsjurist i Stockholm.

En jurist som är expert på arbetsrätt kan hjälpa dig att reda ut om Bosse har begått ett brott och i så fall ge dig råd om hur du ska gå till väga. Det handlar inte om någon slags vendetta mot Bosse för att han är långsint. Det handlar bara om rätt.

Tveka inte att kontakta en advokat i Stockholm om du befinner dig i en tvist

2 Jan 2023

Är du inblandad i någon form av juridisk process eller är du misstänkt för ett brott i Stockholm? Då är det bäst att snabbt ta kontakt med en advokat.

Ju tidigare du tar kontakt med en advokatfirma, desto bättre. När du befinner dig i en tvist är det viktigt att en advokat får möjlighet att sätta sig in i ditt ärende så fort som möjligt, då är chansen större att du får trygg och kompetent hjälp hela vägen - från första förhöret till eventuell rättegång.

Rätt advokat ser till att dina rättigheter respekteras i alla skeden, ser till att du förstår det juridiska språket samt följer dig genom hela rättsprocessen. När du valt din advokat brukar det första steget vara ett samtal om ditt ärende för att sedan lägga upp en genomförbar plan.

Att välja en advokat inom rätt område

Det spelar ingen roll hur erfaren och duktig en advokat är, ingen kan allt. Det är av vikt att välja en advokat som har erfarenhet inom det juridiska område som är aktuellt i just ditt fall. Rätt advokatfirma kan erbjuda hjälp inom rättsområden som familjerätt, socialrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, asyl- och utlänningsrätt, brottmål och affärsjuridik.

Det är okej att ha höga krav på en advokat. Rätt advokat i Stockholm lever upp till de kraven. Det kan vara villkor som tystnadsplikt, obrottslig lojalitet mot klienten samt oberoende från påverkan utifrån och frihet från olika intressekonflikter. Kontakta en advokatbyrå i Stockholm för ett kostnadsfritt, inledande och rådgivande samtal.

Misstänkt för brott – skyldig eller oskyldig?

14 May 2022

När du blivit misstänkt för brott ska du inte dra för långt gångna slutsatser. I Sveriges rättssystem är du fortfarande oskyldig till motsatsen har bevisats.

I Sverige har vi ett rättssystem som ska följa en särskild process i samband med att någon anses vara misstänkt för ett brott. Det är inte som förr i tiden när invånarna samlade sig som en mobb och med facklor jagade ut den person man trodde var skyldig ur byn. En inte särskilt rättssäker process med andra ord. Så är det förstås inte nu längre. Nu kan man inte anses vara skyldig när man enbart är misstänkt. Först måste förundersökningen ha sin gång och åklagaren samla tillräckligt mycket bevisning för att den misstanken ska kunna styrkas. Först därefter skulle du kunna dömas för det brott som du misstänks ha begått.

Misstänkt för brott innebär inte en dom

Man ska med andra ord inte hoppa till slutsatser. Bara för att en person inledningsvis är misstänkt ska man alltså inte än låta sig tro att det också är samma person som är skyldig. Processen måste låtas ha sin gång. Det händer trots allt att polis och åklagare begår misstag. Ibland tas det in misstänkta som inte är mer än misstänkta, de är kanske till och med helt oskyldiga. Som tur är kan de vända sig till en advokat som kan hjälpa dem att försvara sig. Som kan visa att misstankarna var fel redan från början. Men processen måste som sagt få lov att ha sin gång. På denna hemsidan kan du kontakta en advokat: www.misstänktförbrott.nu

Konkurs – en konkursjurist har koll på läget när du själv bara vill sjunka genom jorden

10 Feb 2022

Plötsligt står du där och har gått i konkurs. Du har inte en aning om vad du ska ta dig till. Tack och lov finns det experter på just konkurser. En konkursjurist. Hen kan hjälpa dig med allt.

En konkursjurist är som namnet låter antyda en jurist som är riktigt duktig på allt som kan ha med en konkurs att göra. Det är en sådan du ska vända dig till för att få hjälp om du har råkat i den svåra situationen att du hamnat i konkurs. Har du hamnat på obestånd, som det heter, innebär det att dina tillgångar blir omhändertagna. De som sköter om det hela kommer försöka betala de krav som ligger på dig från dem du är skyldig pengar. Det är ingen lätt uppgift men en konkursjurist vet precis hur hen ska gå tillväga för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Du själv kan få en skuldsanering om det skulle hjälpa dig i din situation. Det är en lång och segdragen process men sakta och säkert kommer du klara av det. Din konkursjurist hjälper dig med det.

En konkursjurist vet skillnad på en privat konkurs och en företagskonkurs

Det är lite skillnad på en privat konkurs och en företagskonkurs. Har du ett företag så kommer någon ta hand om alla dina tillgångar i företaget och du kan alltså inte själv bestämma över dem längre. När det gäller en personlig konkurs kan du få behålla vissa tillgångar.

Våldtäkt – att hitta någon som förstår i Göteborg

9 Feb 2022

Om man har blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg behöver man någon att prata med. Det är svårt att gå till polisen för man känner sig osäker och kanske generad över att ha blivit utsatt.

Allt som har med våldtäkt att göra är obehagligt att tänka på. Då behöver man prata med någon som förstår. Kanske man känner sig för osäker för att gå till polisen. Man vill först veta vad som händer om man gör det och man vill veta att man inte anmäler i onödan.

Anlitar man en advokat i Göteborg på ett tidigt stadium får man den hjälp man behöver. Det första samtalet är en gratis konsultation där man bestämmer hur man ska gå vidare. Helst kanske man bara vill glömma allt, men det går inte. Gärningsmannen behöver ställas till svars och man behöver få upprättelse.

En bra advokat är med och stöttar hela tiden från anmälan om våldtäkt till rättegång

Läser man i tidningar om våldtäktsrättegångar verkar det som att man som offer kan hamna i en svår situation. Med en bra och förstående advokat behöver det inte blir så, man har någon med sig som stöttar.

Det är vanligt att man som brottsoffer blir ifrågasatt, men har man en advokat som tror på det man berättar så får man det stöd man behöver. Under rättegången ser advokaten till att det inte ställs onödiga frågor som kan vara obehagliga för den drabbade. Man får dessutom hjälp att förbereda svar och att presentera sin sak på rätt sätt. Läs mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

Hitta en advokat utbildning med några klick

13 Jan 2022

Att söka efter utbildningar online kan ibland vara lite klurigt om man inte vet var man ska leta. För den som letar efter seriös advokat utbildning, finns det dock goda möjligheter att lyckas.

När det är dags att ta nästa steg i karriären, brukar en utbildning vara en bra språngbräda in i det nya yrket. För de allra flesta betyder en utbildning en nystart och att absorbera ny kunskap om något man kanske har som dröm att arbeta inom, kan vara en väldigt inspirerande tanke. För dig som står i begrepp att påbörja en advokatutbildning, kan den största utmaningen kanske vara i att veta var du ska leta för att hitta den bästa källan till kunskap för dig. Tack vare en rad digitala plattformar kan man dock söka sig till den utbildning som bäst motsvarar ens krav om man vill utbilda sig.

Både advokat utbildning och fortbildning

För den som redan praktiserar yrket som advokat eller jurist sedan flera år kan även fortbildning vara aktuell eftersom världen förändras och det gäller att hela tiden vara uppdaterad och hänga med i utvecklingen på det juridiska området. För den som känner att det är läge att slipa sina kunskaper inom olika rättsliga områden kan det vara en utmärkt idé att gå en kurs eller utbildning för att vara i framkant. Oavsett om du är ny aspirerande advokat som vill ta de första stegen eller om du redan har erfarenhet som du vill finslipa med ny kunskap, så kan en advokatutbildning vara klokt.

Tips på hur man enklast ansöker om arbetstillstånd

8 Dec 2021

Har ni fått erbjudande om ett arbete i Sverige och behöver ett arbetstillstånd? Då är det viktigt att ansöka om arbetstillstånd så fort som möjligt så att det blir beviljat innan avresan.

Den som har blivit erbjuden ett arbete i Sverige, och som kommer från ett land utanför EU, som Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein, måste ha blivit beviljad arbetstillstånd innan anställningen kan påbörjas. Beroende på yrkeskategori och vilket land man kommer från, kan det ställas olika krav. Vill man dessutom ta med sig sin familj, måste det ordnas tillstånd även för den. Att ansöka om arbetstillstånd är process som tar tid. Det är viktigt att det blir rätt redan från början, annars kan processen ta ännu längre tid om man måste komplettera. I värsta fall kan man till och med nekas arbetstillstånd.

Ofta går det snabbare att få arbetstillstånd om man tar hjälp av en advokat

Man kan själv ansöka om arbetstillstånd på Migrationsverkets hemsida. Men förstår man inte svenska eller engelska bra, kan man i stället ta hjälp av en advokatbyrå som är specialiserad på arbetstillstånd och migrationsrätt. De har tillgång till advokater som talar flera olika språk och kan snabba på processen. Men det är viktigt att den advokatbyrå man vänder sig till är certifierad av Migrationsverket. Detta för att man ska vara säker på att de är uppdaterade om de lagar och regler som gäller. De vet också vilka olika yrkeskategorier som efterfrågas, och kan även hjälpa till med att ansöka om förlängt arbetstillstånd. Läs mer om arbetstillstånd på denna sajt: arbetstillstånd.net

Ensam vårdnad för barnens skull

14 Oct 2021

För att barnen skall slippa konflikter och bråk om vardagliga saker efter en separation kan ensam vårdnad vara en lösning. Sedan bestämmer man hur det skall ordnas så att man får träffas.

De enkla besluten kan bli svåra om man tycker olika om vad som är bra för ens barn. För att göra det enklare för barnen kan det vara bra om en förälder fattar alla beslut så slipper de hamna emellan. Ingen vill ju ge upp sina barn.

Med många och starka känslor inblandade klarar man oftast inte av att fatta bra beslut. Tar man kontakt med en advokat som vet vilka rättigheter och skyldigheter man har kan det underlätta. Man får någon som kan medla och stötta när det är svårt att komma överens.

Ensam vårdnad är inget man ansöker om utan att först ha provat andra möjligheter. Barn tycker om båda sina föräldrar och vill inte stöta bort eller göra någon ledsen. Ser man som vuxen att barnet verkligen far illa av att vara med en förälder måste man ingripa.

Har barn det svårt måste vuxna hjälpa dem, ensam vårdnad kan bli en trygghet

När ett barn får se eller är med om våld eller misshandel måste vuxna sätta stopp. Någon av föräldrarna kan ha varit hotfull eller våldsam. Kanske för att de var påverkade av alkohol eller droger.

Att sätta stopp då är svårt men får man juridisk hjälp blir det lättare. Hos en advokatfirma kan man få en gratis första rådgivning och hjälp att gå vidare.

Så definieras ett sexualbrott

5 Aug 2021

Har man blivit utsatt för en våldtäkt ska man söka hjälp så fort som möjligt. Tvekar man att direkt vända sig till polisen kan man istället kontakta en brottmålsadvokat och få hjälp den vägen.

Man kan också söka hjälp på närmaste sjukhus eller på en specialistmottagning för våldtagna. De vet hur man säkrar spår från gärningsmannen och kan även hjälpa till att kontakta polisen, kvinnojouren eller kriscentrum, så att man får den hjälp man behöver.

Till sexualbrott räknas förutom våldtäkt även grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, koppleri med flera. Definitionen av ett sexualbrott är när man har utsatts för en sexuell handling mot sin vilja. Det spelar ingen som helst roll om man känner gärningspersonen eller om det är en främling, det är ändå ett sexualbrott.

Även om våldtäkten inträffade länge sedan ska man anmäla

Ibland tar det tid innan man anmäler en våldtäkt. Inte sällan kan det bero på att man har förträngt händelsen, då en våldtäkt också är ett stort trauma. Det är heller inte sällsynt att man klandrar sig själv, vilket man absolut inte ska göra.

Har man funderingar om våldtäkt och sexualbrott och om hur man ska gå tillväga för att upprätta en anmälan, kan man kontakta en advokatbyrå för gratis rådgivning. Vill man ha hjälp med att hitta en advokat specialiserad på sexualbrott har advokatsamfundet en användbar sökfunktion på sin hemsida.

Man kan även få hjälp med att hitta en bra advokat via olika organisationer som till exempel kvinnojouren.

← Äldre inlägg

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!