Vad krävs för att bli advokat?

Det är inte lätt att bli stjärnadvokat – eller ens en vanlig advokat som bara gör sitt jobb utanför rampljuset. Kraven är höga: man måste ha rätt personlighet, gå igenom en lång och krävande utbildning och ha stor erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete.

Många krav för att bli advokat

För att bli advokat måste man ansöka om inträde i Advokatsamfundet och redan här ställs det några specifika krav. Först måste man genomföra en juristutbildning på minst fem år och dessutom ta juristexamen. När du har pluggat klart så måste du skaffa den nödvändiga praktiska erfarenheten av juristyrket ute i den hårda verkligheten – minst tre års juridisk erfarenhet måste man ha. Detta måste man göra genom att arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå eller inom någon annan juridisk verksamhet.

När man har gjort sin ansökan till Advokatsamfundet så måste man även där genomföra en kortare utbildning och därefter ta sin advokatexamen. När man har klarat även det steget så kan man skicka in en ansökan om att få titulera sig advokat till samfundet.

En annan viktig aspekt på en advokat är att man måste vara personligt lämplig. Där ingår bland annat att den som vill bli advokat bör ha en ordnad ekonomi, vara en så kallad redbar person samt en del andra faktorer som Advokatsamfundet tar ställning till vid en ansökan.

En mycket viktig syssla för samhället

Anledningen till de höga kraven på inträde är att advokatyrket är en mycket viktig syssla med stor inverkan på samhället och privatpersoner. dessutom är det ett varierat yrke som kräver stora kunskaper inom ett eller flera rättsområden. Anledningen till att de personliga egenskaperna är viktiga är att man har kontinuerliga kontakter med många personer som har hamnat i svåra livssituationer och tvister.

Juristutbildningar finns på Universitet i flera olika delar av Sverige, bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund och Umeå. Praktik och arbetslivserfarenhet kan man få på stora och små juristbyråer och landets olika tingsrätter med mera.

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!