Vänta inte med att anlita en advokat

Att hamna i konflikt med någon och behöva ta hjälp av en advokat är aldrig roligt. Extra svårt blir det om det gäller ett familjeärende och någon som man en gång haft en nära relation med.

Genom att anlita en familjerättsjurist och skriva ordentliga avtal och kontrakt, som exempelvis samboavtal, testamente, umgängesavtal etc, kan man i ganska många fall undvika framtida konflikter. Man ska alltså helst anlita en advokat innan konflikten uppstår eller åtminstone så tidigt som möjligt i konflikten. Många gånger kan det då räcka med att advokaten går in och medlar och man kan slippa hamna i rätten. Särskilt viktigt kan detta vara i en vårdnadstvist då barnet annars kan tvingas vittna i domstol och berätta om sina föräldrar. Något som naturligtvis är både jobbigt och obehagligt för barnet.

I en vårdnadstvist utgår man alltid efter barnets bästa

En vårdnadstvist uppstår oftast i samband med en separation eller skilsmässa. Det innebär att barnets vårdnadshavare inte kan samarbeta eller komma överens om viktiga saker rörande barnets uppväxt. Det kan exempelvis handla om var barnet ska bo, vilken skola det ska gå i etc. I Sverige anses det oftast bäst om man har delad vårdnad. Det behöver inte betyda att barnet ska bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna utan man utgår alltid efter vad som är bäst för barnet.

Det händer att en förälder förlorar vårdnaden om barnet eller att den själv ibland avsäger sig den. Ofta är det om föräldern visar ointresse och inte vill vara med och fatta viktiga beslut gällande barnet. Men också vid missbruk eller om barnet far illa och kanske misshandlas av föräldern. Även om en förälder förlorar vårdnaden så har barnet rätt att träffa båda sin föräldrar.

Viktigt med en erfaren advokat

Har man svårt att komma överens om vårdnaden ska man ta hjälp av en advokat så fort som möjligt och tvisten brukar då gå lättare att lösa. På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man kunna se vilket rättsområde och vilka olika mål som byråns advokater arbetar med.

Man kan också få hjälp med medling via socialtjänsten i den kommun som man bor i. Den advokat man vänder sig till ska vara specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Då en vårdnadstvist ofta är jobbig är det viktigt att advokaten är kunnig och har god erfarenhet av liknande fall. Då brukar det gå bättre och hela processen känns också ofta lättare.

10 Nov 2020

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!