Vad är servitut?

En fastighetsjurist kan hjälpa er med många olika saker. Det handlar inte bara om fastighetshandel utan det kan även handla om servitut, tomträtt och miljörätt för att nämna några områden.

Ett servitut är enkelt förklarat rätten för en fastighet att få använda en annan fastighet på ett visst och bestämt vis. Den här rätten gäller inte för personer utan bara för fastigheter. Så egentligen kan man säga att det inte spelar någon roll vem det är som står som ägare på fastigheten eller fastigheterna som servitutet handlar om. För att få införa ett servitut så måste det finnas en anledning till detta, på sikt. Servitutsavtal kan egentligen handla om flera olika saker, som ändå har med fastigheterna att göra. Exempel på detta kommer här nedan.

Vad kan ingå i ett servitutsavtal?

Ett servitut kan ge rättigheter, till exempel för en väg. Det kan handla om att någon annan än fastighetsägaren får tillåtelse att åka och befinna sig på just den specifika vägen. Det kan också handla om att man behöver använda en annan persons brunn. Allt sådant kan alltså en fastighetsjurist hjälpa till med. De gör detta på daglig basis och har kunskap om hur det ska upprättas avtal som fungerar väl för alla inblandade parter. Den fastighet som ger rätten kallas för den tjänande och den som får rättigheten kallas för härskaren. För att ett avtal ska kunna klassas som ett servitut mellan två parter så måste det uppfylla vissa krav. Ett servitutsavtal bildas mellan två olika fastighetsägare.

4 Mar 2021

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!