Vårdnad och umgänge

Om föräldrar går skilda vägar kan det ibland vara svårt att enas om ett fungerande föräldraskap ihop. Då finns det hjälp man kan få som reglerar hur barnets liv ska bli fungerande och bra.

För ett barn som har skilda föräldrar är det ändå viktigt att få struktur och ett fungerande liv. Det gäller praktiska saker som var man ska gå i skolan, var man ska bo och när, men även vissa beslut som kan gälla sjukvård eller liknande. Därför finns det en uppdelning inom föräldraskap, så att man skiljer mellan begreppen vårdnad om barn och umgängesrätt. Det är två olika delar som ofta blandas ihop om man inte har separerat och stött på de olika möjligheterna.

Den som har ansvaret

Om man är vårdnadshavare för ett barn så innebär det att man har allt ansvar för barnet. Man får fatta alla grundläggande beslut om barnets liv och leverne. Oftast får man delad vårdnad när man separerar som föräldrar. Det innebär att båda ska samarbeta gällande barnets omhändertagande och fatta alla beslut gemensamt. Men däremot säger det inget om hur barnet bor. Och i de fall där den ena föräldern har ensam vårdnad säger det inte heller något om hur barnet bor eller umgås med den andra föräldern.

Om man har gemensam vårdnad och inte kan komma överens om var barnet ska vara skrivet, eller hur tiden mellan föräldrarna ska fördelas, kan man få hjälp från socialen eller domstolen. Domstolen kan även döma till ensam vårdnad, men mycket sällan tas umgängesrätten bort.

22 Dec 2020

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!