Vem ärver och hur mycket?

Arvsrätten är reglerad enligt svensk lag och det är inte alltid så lätt att reda ut vem som ärver. Det är skillnad på om man är gifta eller sambos. Testamente reglerar vissa delar, inte alla.

Tyvärr är frågan om hur ett arv ska fördelas efter en avliden person ofta en källa till konflikt bland de efterlevande. Många tror att om det finns testamente så gäller den oavsett vad som är skrivet. Faktum är att ett testamente inte står över den lagstadgade arvsrätten. Den har sin grund i släktskapet och går tillbaka ända till medeltiden om vilka som har rätt att ärva. Det kan inget testamente ändra på. Skyddet för nära släktingar är därför stort och man kan i princip inte göra någon arvlös. Såvida man inte använt upp alla tillgångar innan.

Gifta eller sambos

Den största skillnaden rent juridiskt är om ett par är gifta eller sambos. Som gifta ärver man varandra, men inte som sambos. Där kan man ha nedtecknat sin vilja men i första hand ärver respektive barn. Skulle ett sambopar vara barnlösa kan man testamentera till varandra. Det som ofta uppstår efter ett dödsfall är oenighet kring vem som ärver och vad, och det handlar mer om känslomässiga uttryck än ren girighet. Inte sällan är det okunskap och då är det till stor hjälp att anlita en familjejurist som reder ut arvsförhållandena. Det finns en lag att stödja sig på och då kan man på ett sakligt sätt komma fram till vad som gäller, trots en känslig situation. Den hjälpen kan behövas i ett tillstånd av sorg och oenighet.

Många begrepp med olika innebörd

Inom arvsrätt finns många begrepp som är bra att känna till. Bröstarvingar betecknar barn till den avlidne. Det kan vara barn från olika kullar, dvs inbördes halvsyskon, och alla har lika stor rätt att ärva sin förälder. Man skiljer på arvslott och laglott. Arvslott är den avlidnes kvarlåtenskap och är man ensam arvinge ärver man allt som den avlidne ägt. Laglott däremot är den del av arvslotten som tillfaller den enskilde när man till exempel är två syskon, i det fallet hälften av arvslotten. Bouppteckning är en juridisk handling som upprättas efter den avlidne där man beskriver alla tillgångar och skulder. I bouppteckningen räknas även alla dödsbodelägare upp. Att reda ut de här begreppen, och att upprätta handlingarna korrekt är svårt för de flesta privatpersoner att göra själva. Där är familjejurister till stort stöd och hjälp. Läs mer om arvsrätt på denna sida: https://www.arvsrätt.nu

19 Aug 2020

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!