Vad är en bodelning?

En bodelning betyder uppdelning av fast och lös egendom. Den görs efter att en person har avlidit eller när ett förhållande mellan två makar, sambor eller två partners upplöses för gott.

Begreppet bodelning förknippas oftast med dödsfall. När en person avlider delar man upp dess bohag och egendom arvingar emellan. Något viktigt att betona i det här sammanhanget är att en bodelning även kan uppstå ifall ett förhållande upplöses makar eller sambor emellan. Bodelning innebär i grund och botten en uppdelning av både fast och lös egendom. Olika bodelningar följer olika lagar och praxis. Dessa bestäms av bodelningens orsak. När en person avlider delas både dess skulder och tillgångar upp mellan arvingarna. Om det är ett äktenskap eller ett samboförhållande som gått i kras så delas fastigheter och lösöre upp mellan bägge parter. Även eventuella skulder delas upp makar emellan, om skulderna står i bådas namn vill säga.

När behöver man upprätta en bodelning?

I Sverige upprättas bodelningar vid separation, skilsmässa, inom äktenskapet eller vid dödsfall. Om ett äktenskap löses upp sker det en bodelning i enlighet med gällande lagar. Med andra ord blir en sådan process nödvändig vid skilsmässa eller om någon av makarna går bort. Exakt samma sak gäller om ett registrerat partnerskap upplöses. Ifall det finns ett äktenskapsförord som makarna skrivit innan de ingått äktenskap, eller under äktenskapet så behöver inte en bodelning göras. Äktenskapsförordet innehåller vad parterna kommit överens om när det gäller uppdelning av deras egendom. Oavsett om det gäller en bodelning vid dödsfall eller upplösning av äktenskap så är det en bra idé att boka en konsultation hos en jurist eller advokat. Denne kommer att klargöra gällande lagar och regler och kan även erbjuda professionell hjälp vid själva upprättandet av bodelningen.

Bodelning, är det nödvändigt?

Nej, en bodelning är inte alltid nödvändig. Dock finns det situationer då det inte går att undgå. Exempel på sådana situationer är dödsfall eller när ett äktenskap upplöses. Är det nu så att paret har upprättat och skrivit under ett äktenskapsförord som fastställer hur fast och löst egendom ska delas upp så behövs ingen bodelning. Uppdelning följer då äktenskapsförordets bestämmelser. Om det finns ett giltigt testamente vid dödsfall blir inte en bodelning aktuell heller. I testamentet har redan den kvarstående egendomen fördelats mellan arvingarna. Skulle en ny egendom har införskaffats och den inte är inkluderad i testamentet så kommer en bodelning att göras endast för den. Läs mer om bodelning på denna sida: svenskbodelning.se

3 Sep 2020

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!