Har försvarsadvokater tystnadsplikt?

Alla som åtalas för brott har rätt till en försvarsadvokat. Men kan man berätta allt? Har försvarsadvokater tystnadsplikt?

Advokatens roll

Försvarsadvokatens roll är att försvara sin klient som blivit åtalad för brott. Det innebär att han eller hon är väl insatt i vad som hänt och att hen fått ta del av information som kanske inte ens polis och åklagare känner till. Som klient är det viktigt att man känner förtroende för sin advokat eftersom denne behöver alla tänkbara fakta på bordet för att kunna göra ett bra jobb. 

En försvarsadvokat kan antingen utses av domstolen och kallas då för offentlig försvarare men man kan även själv välja att anlita en privat försvarare. Advokaten måste i sin tur acceptera uppdraget innan arbetet kan sätta igång. Han eller hon är då fullt medveten om att all tänkbar typ av information kan delges samt att han eller hon kommer behöva hålla den för sig själv. För att svara på frågan som ställdes tidigare – ja, försvarsadvokater har tystnadsplikt. 

Så säger lagen 

Enligt svensk lag samt Sveriges advokatsamfunds advokatsed har alla advokater, inklusive försvarsadvokater, tystnadsplikt när det gäller information som han eller hon har fått kännedom i i samband med sitt arbete. Skulle en klient berätta något som rent krasst skulle kunna användas mot honom eller henne i rätten så är det advokatens skyldighet att behålla denna information för sig själv, oavsett egen åsikt. Trohet och lojalitet mot klienten, samt dennes intressen är en försvarsadvokats främsta plikt. Däremot får advokaten naturligtvis aldrig ljuga eller främja orätt i en domstol. 

Skulle en advokat få veta sanningen samtidigt som klienten tänker ljuga i rätten kan advokaten däremot säga upp samarbetet. Det blir helt enkelt omöjligt att både följa klientens vilja och inte främja brott. Man måste ju även följa god advokatsed.

Advokat som vittne 

Det finns också en lag som säger att en advokat eller försvarsadvokat inte får kallas som vittne för att delge sådant som han eller hon har fått kännedom i på grund av sin yrkesutövning. Det som sagts under tystnadsplikt kan alltså inte tas upp i rätten, om inte klienten själv godkänner detta. Det kan göras om den åtalade kan dra fördel av det som sagts men det är inte särskilt vanligt att det händer. Det som sägs mellan försvarsadvokat och klient stannar alltså där och kan inte tvingas fram på något sätt. 

Tystnadsplikten kan ha nackdelar  

Juridiken är en komplicerad värld som för många kan verka helt obegriplig. För att ta ett exempel på hur tystnadsplikten för försvarsadvokater kan ha nackdelar och rent av vara oetisk är ett fall där en man tagit livet av två flickor. Han var åtalad för andra brott men berättade detta för sina advokater, som på grund av tystnadsplikten höll informationen för sig själva. 

Långt senare blev uppdagades allt samman och dom båda advokaterna åtalades men friades eftersom dom vid tillfället varit bundna av tystnadsplikten. Detta är ett extremt fall från USA och troligen inget som skulle kunna hända i Sverige men även här är alltså den informationen som en försvarsadvokat erhåller i samband med sitt yrke belagd med sekretess, i dom allra flesta fallen. 

Läs mer om försvarsadvokat här: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz

21 Nov 2019

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!