Därför ska du kontakta en brottmålsbyrå

Vad kan du få för hjälp om du blir utsatt för våld eller rån? Vem ska man vända sig till när ett brott har begåtts? Finns det advokater som jobbar med att hjälpa dem som blivit utsatta för brott?

Blir du utsatt för någon form av brott kan det vara bra att känna till vad det finns för hjälp att få. Det kan påverka dig och få stora konsekvenser som du kanske inte har tänkt på. Är det ett grovt brott kan det behövas hjälp med att bearbeta trauma eller chock du hamnat i. Likaledes har du rätt till hjälp om du utfört ett brott. Du som begått ett brott har rätt till en offentlig försvarare, men tilldelas inte någon om brottet du begått anses som ringa. Som exempel kan nämnas lättare snatteri. Har du blivit utsatt för ett brott har du också rätt till en brottmålsadvokat som för din talan.

Vad är ett brottmål?

Ett brottmål är ett fall där åtal väcks och förövaren eller de åtalade ska bevisas skyldig och straffas. Åtal väcks i domstol av en åklagare och bevis ska läggas fram som visar att den anklagade gjort sig skyldig till brottet. Den åtalade har till sin hjälp en försvarare som för hens talan i rätten. Denne kan lägga fram talan på ett sätt som den åtalade kanske inte förmår. Till exempel yrka på förmildrande omständigheter. En brottmålsadvokat, respektive åklagare har full insikt i alla turer ett mål kan ta och vilka vägar man kan gå för att uppnå förlikning eller om det finns andra mer lämpliga straff att yrka på. Till slut är det domaren som förkunnar vilket straffet blir.

Vad räknas som brott?

Inbrott är om någon bryter sig in hos dig i ditt hem, förråd, garage, din källare eller bil och stjäl något som tillhör dig. Hedersrelaterat brott är när någon blir utsatt för hot eller fysiskt våld för att skydda familjens eller släktens heder. Hatbrott kallas det när någon person har en negativ inställning till en annan på grund av olika anledningar som till exempel hudfärg, sexuell läggning eller åsikt. Grooming kallas brottet när ett barn kontaktas för att användas i sexuellt syfte.

Fickstöld, bagagestöld och cykelstöld är andra brott som förekommer. Det finns brott som riktas speciellt mot äldre och funktionsnedsatta. Brott förekommer i relationer där du kan bli illa behandlad av släktingar, partner eller annan närstående.

23 Apr 2020

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!