Allt om vårdnadstvisten

Vårdnadstvist är ett vanligt förekommande begrepp inom familjerätten. Det är en rättslig process som beslutar om vem som får vårdnaden av de gemensamma barnen när ett par skiljer sig.

Vårdnadstvist är ett begrepp som många redan hört talas om. Det är möjligtvis ett av de mest använda inom svensk familjerätt. Vårdnadstvisten är en rättslig process. Dess avsikt är att ta ställning till vem som ska ha vårdnaden om de gemensamma barnen när ett par skiljer sig. I Sverige utgår man alltid från att det är båda föräldrarna som kommer att ta hand om barnen. Utfallet av processen kan dock bli annorlunda. Det är inte alltid en vårdnadstvist blir aktuell vid skilsmässa. I de flesta fall brukar föräldrarna komma överens om hur vårdnaden ska skötas utan att behöva involvera domstol. Dock händer det, speciellt vid bristande kommunikation vuxna emellan, att skilsmässan kan leda till en vårdnadstvist.

Vad är bäst för barnen?

När föräldrar går isär och skiljer sig är det oftast traumatiskt för barnen. Inte i alla fall, men i många av dem. När en domstol tar ett beslut om barnens vårdnad tar den därför alltid hänsyn till vad som är bäst för dem. Enligt svensk lagstiftning och praxis anses den gemensamma vårdnaden vara den bästa och mest skonsamma för barnen. På det sättet får de kontakt med båda föräldrarna på ett naturligt och smidigt sätt. Med gemensam vårdnad menas att båda föräldrarna är aktiva i beslutstagandet kring barnens skolgång, semester och boende. I vissa fall kan dock en domstol behöva ta beslutet om ensam vårdnad. Det händer om det finns fakta och bevis på att detta är den enda rätta vägen att gå.

Vilka faktorer spelar roll vid vårdnadstvister?

Som det sades tidigare brukar svensk domstol försöka besluta om en gemensam vårdnad. Grundläggande för ett sådant beslut är att båda föräldrarna är redo att ta hand om barnen utan onödiga konflikter. De ska kunna kommunicera med varandra utan att skapa stressfulla situationer och spänning barn och vuxna emellan. Om någon av föräldrarna har visat skadligt beteende kommer en domstol att ta hänsyn till det. Ett bra exempel på detta är aggressivitet, missbruk eller umgängessabotage. Om båda föräldrarna vägrar ingå i en gemensam vårdnad får inte svensk domstol besluta om en sådan. Oftast tas det hänsyn till barnens egna önskemål. Ju äldre de är, desto tyngre väger deras åsikter. Om barnet inte vill ha kontakt med ena föräldern eller inte vill bo där så brukar det önskemålet lyssnas till. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: https://www.vårdnadstvist.nu

18 Aug 2020

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!